Klantgerichtheid van uw team stimuleren?: Boek de klantgerichtheidsdag!

Realiseren bedrijfsdoelstellingen
Voorafgaand aan uw klantgerichtheidsdag stemmen we gedetailleerd uw bedrijfsdoelstellingen af. Die vertalen we naar concrete programmadoelen en een dagprogramma op maat.

‘Business van buiten’
Een teamdag verzorgt door Tara’s Flow betekent een gezonde combinatie van buitenlucht & business. Goeddeels vanuit de paardenkoets gaat u met uw team aan het werk om uw bedrijf van nieuwe impulsen en inspiratie te voorzien. Via brainstorm-technieken, vergadermoderatie en sessies met uw klanten biedt Tara’s Flow de klantgerichtheidsdag waarmee uw medewerkers een andere kijk op de klant (processen) krijgen.

Mogelijke programmaonderdelen
Elk programma is op maat toegesneden op de vraagstellingen van uw bedrijfsteam. Mogelijke programmaonderdelen in de klantgerichtheidsdag zijn: Belbin-teamrollen workshop: teamleden leren elkaars talenten en teamrol kennen, een goede basis voor uitbouwen van de samenwerking binnen het team.

Belbin- teamrollen workshop: Draagt bij aan effectievere samenwerking en teamvorming voor uw team. Het komt er kort gezegd op neer dat iedere persoon over een combinatie van persoonlijke eigenschappen beschikt die van betekenis is voor de samenwerking in een team. Een dergelijke combinatie heet "Teamrol". Ieder persoon beschikt over een aantal teamrollen. Deze rollen zijn in beginsel positief maar kunnen door anderen (met andere teamrollen in hun profiel) als lastig ervaren worden. Inzicht in de eigen en andermans rollen maakt het makkelijker om de sterke kanten van andermans rollen in te zien in plaats van ze als lastig te ervaren. Daarmee wordt ook de samenwerking makkelijker.

Klantenspel: Tijdens het Klanten Spel, bespreekt het team op originele en speelse wijze de klantgerichtheid.

Klantenspel: Het Klanten Spel wordt gespeeld door teams van twee tot vier teamleden. Tijdens het Klanten Spel, bespreekt het team op originele en speelse wijze de klantgerichtheid. Ieder wordt zich bewust van denken en handelen in de dagelijkse omgang met klanten. De teamleden confronteren elkaar en wisselen ideeën, ervaringen en handige tips uit. Zo vormt dit klantspel ook een prachtige kapstok om de individuele projecten voor teamleden dan wel de groepsopdracht te laten ontstaan!

Route door Beemster Werelderfgoed
De route vertrekt vanuit lokatie restaurant La Ciboulette, dwars door het unieke landschap van werelderfgoed de Beemster, naar o.a. een landelijke lokatie voor lunch en (bij slecht weer) een deel van het programma. Retour via andere route terug naar restaurant La Ciboulette.

> Informeer naar de tarieven voor dit bijzondere dag-arrangement!


.naar boven